Србија у предворју Европске уније: искушења и могуће исходиште

Србија у предворју Европске уније: искушења и могуће исходиште

уредила Гордана Живковић, Београд 2010
Из Уводне речи: „Основни циљ овог зборника јесте „отварање“ сложених, осетљивих, недовољно истражених и умногоме идеологизираних и политизираних питања из домена односа Србије и Европске уније, без претензије проналажења целовитих и међусобно кохерентних одговора. Стога, његов основни недостатак, али и могућу предност, представља одсуство било какве концепције. Основна „концепција“ зборника јесте његова потпуна отвореност за различита, па и супротна становишта, полемички дискурс и сасвим „неуједначене“ типове аргументације… „

Tagged with: