“Страх и понижење. Југословенски рат и избеглице у Србији 1991-1997”

Владимир Цветковић, Београд 1998

Социолошка анализа избеглиштва, једног од најтежих последица ратова на територији бивше Југославије, деведесетих година прошлог века. Методолошки строга и конзистентна обрада овог феномена који пре појаве књиге није адекватно научно третиран. Изузетно богата емпиријским подацима ова књига није од користи само економистима и социолозима. Онај је поврх свега извор за квалитетну политичку анализу која питање избеглица ставља у контекст текуће кризе и реалистички тражи излаз из ње.

Tagged with: