“Стварање и остваривање комунитарних права у Европској унији”

Радован Д. Вукадиновић, Београд 1998

Ова студија проучава алокацију субјективних права индивидуама и модусе њихове легалне заштите у државама чланицама ЕУ. У првом делу студије аутор анализира процесе стицања комунитарних субјективних права а у другом делу модусима њихове реализације и заштите. Специјална пажња посвећује се односу између појединачних националних система и глобалног система Европске уније као и на тенденције које воде стварању униформних комунитарних правних средстава заштите.

Tagged with: