RSS RSS RSS
Ознака: 1994

“Принудна заједница и демократија : прилози о кризи, слому и употреби државе”

Слободан Самарџић, Београд 1994 Предмет ове књиге су распад југословенског друштва и државе и процеси који су му уследили како на унутрашњем тако и на спољашњем плану. Аутор анализира унутрашње околности и актере који су преобразили кризу у конфликт ратним

Означено са:

“Војске и промене у европским социјалистичким земљама “

приредио Златко Исаковић, Београд 1994 Шест српских, америчких и мађарских експерата истражује једу занимљиву тему: улогу војске у процесу разарања комунизма у Источној Европи и СССР као и повратни утицај ових промена на војску. Зборник садржи и расправе о издацима

Означено са:

“Оглед о установама слободе: политичка филозофија Фридриха фон Хајека”

Драган Лакићевић, Београд 1994 Ова књига афирмише дело једног од највећих представника неолиберализма данас, славног економисту и и историчара политичких идеја, Фридриха фон Хајека. Основна претпоставка овог рада је да либерални оквир друштва представља једини познати систем који омогућава мирно

Означено са: ,
Top