????????? ????? ??????? ? ???????? ????????, ??????? 1995 ????? ?? ??????? ??? ???????? ??????????? ??????????? ? ??????? ?? ?????????? ?? ??????????? ? ???????, ? ???????????. ??? ????????? ??? ???????? ??????????? ????????????? ?????????: ? ??????????? ? ? ???????????. ?????? ??????? ?? …

“??????????? ? ??????? ?????? ? ???????????? ??????????? ???????? ??????? ?????????? ? ??????????? “ више..

Tagged with: ,

Бранимир Стојковић, Београд 1995 Анализа генезе, основних садржаја и развоја културних политика унутар Европске уније и Савета Европе. Специјална пажња посвећена је улози медија и региона у процесу европских интеграција али и развоју европског културног идентитета.

Tagged with:

приредила Радмила Накарада, Београд 1995 Зборник садржи 12 радова југословенсских и страних аутора о глобалном контексту југословенске дезинтеграције. Аутори посебну пажњу посвећују односу Европе према југословенској кризи. Такав приступ пружа нам критички поглед на еволуцију, суштину и општије импликације таквог …

“Европа и распад Југославије” више..

Tagged with: