Ђуро Ковачевић, Београд 1996 Из Увода аутора: „Текстови сабрани у овој књизи настали су у периоду од 1988. До 1995. Године. Сви припадају истом проблемском кругу. Постанак, развој и нестанак Југославије анализирају се кроз историју њених народа и у контексту …

“Изгубљена историја: огледи и размишљања о југословенској кризи 1988-1995” више..

Tagged with:

уреднио Мирослав Прокопијевић, Београд 1996 Један од првих покушаја да се у овој области научно и филозофски тематизује свудприсутни и популаран али недовољно објашњен проблем људских права и испитају његови различити теоријски и практични аспекти. Антологија се састоји из 14 …

“Људска права. Теорија и пракса” више..

Tagged with: