RSS RSS RSS
Ознака: 1997

“Тржишта рада и проблеми запослености у Европској унији”

Божо Стојановић, Београд 1997 Аутор анализира стање на тржиштима рада у привреди Европске уније. Први део књиге садржи основе економске теорије тржишта рада а у другом делу аутор анализира конкретне проблеме повезане са тржиштем рада (колективно преговарање, стање и промене

Означено са:
Top