RSS RSS RSS
Ознака: 1999

“Балкан – могућности регионалног система безбедности”

Радован Радиновић, Триво Инђић, Београд 1999 Књига преиспитује геополитичке и војно стратешке претпоставке балканског регионалног система безбедности (географске и геополитичке катактеристике Балкана у геополитичкој пројекцијама центара светске моћи као и регионални систем колективне безбедности на Балкану данас) и потенцијална средишта

Означено са:
Top