приредили Ласло Секељ и Јован Теокаревић, Београд 2004 Уместо увода, др Ђуро Ковачевић: „…Сваки пут промена гради се у сусрету нужности и слободе. Схватање природе нужности и оспособљеност за моћ слободе окосница су успешности у процесу транзиције. Оно што је …

“Транзиција деценију после: поуке и перспективе” више..

Tagged with:

приредио Јован Теокаревић, Београд 2004 Из Предговора: „Наслов зборника не треба да наведе на помисао да се у њему расправља пре свега или само о регионализму, или да се овде испитују начини како да Балкан постане „европски регион“, у смислу …

“Балкан као европски регион” више..

Tagged with:

приредио Јован Теокаревић, Београд 2004 Из Предговора Радмиле Накараде: „Пут до Европе би требало да буе пут до властитих претпоставки развоја који ће омогућити трајно превладавање (полу)периферног положаја наше државе. Дакле, то је пут који превасходно зависи од наших властитих …

“Како убрзати придруживање Републике Србије Европској унији” више..

Tagged with: