др Миодраг Комарчевић, др Душан Николиш, Београд 2007 Из Увода аутора: „Главни разлог зашто је Босна и Херцеговина (БиХ) данас парадигма неуспешне, фингиране, закаснеле, одложене, блокиране и успорене транзиције и практично њен девијантни случај, лежи у чињеници да она (БиХ) …

Редизајнирање комплекса безбедности у БиХ у светлу европских интеграција: искушења и стратешке импликације више..

Tagged with:

Мирослав Прокопијевић, Београд 2007 Из Увода аутора: „Увођење евра покреће многа питања и ова књига је посвећена тражењу одговора на њих. Скепси са којом су водећи економисти данашњице говорили о дугорочној судбини евра биће потребне деценије да би се проверила. …

Европска монетарна унија више..

Tagged with:

Момчило Диклић, Београд 2007 Из Предговора аутора: „Овај рад је покушај да се анализирају специфичне прилике и процеси у којима се нашао српски народ, на територију авнојске Хрватске од 1945. године до краја 20. века… У нашој историографији, српско питање …

Срби у Хрватској 1945-1991 период потирања националног идентитета више..

Tagged with:

уредио Драган Д. Лакићевић, Београд 2007 Из Предговора уредника: „Све оно што се у последњих седам година догађа могло би се назвати покушајем повратка у давно изгубљену нормалност. Тај повратак се односи на унутрашње и спољашње функционисање државе… Институт за …

Србија и Европа више..

Tagged with: