RSS RSS RSS
Ознака: 2010

Економија свакодневнице

Горан Николић, Београд 2010 Из Предговора аутора: „Монографија „Економија свакодневнице“ плод је шестогодишњег рада. Књигу чини преко тридесет текстова који се највећим делом не баве чисто економским темама, већ пре свега повезују економију са другим друштвеним научним дисциплинама… У монографији

Означено са:

Србија у предворју Европске уније: искушења и могуће исходиште

уредила Гордана Живковић, Београд 2010 Из Уводне речи: „Основни циљ овог зборника јесте „отварање“ сложених, осетљивих, недовољно истражених и умногоме идеологизираних и политизираних питања из домена односа Србије и Европске уније, без претензије проналажења целовитих и међусобно кохерентних одговора. Стога,

Означено са:

Европска унија и српско – хрватски односи

Момчило Диклић, Београд 2010 Из Уводних напомена аутора: „Овај рад је полит-историјско дело. Немам илузија а нити претендујем да с њим одговорим на бројна и комплексна питања из српско – хрватских односа, која нам још увек увелико одређују судбину. Бићу

Означено са:

Црква и невладине организације: феноменолошки огледи

Гордана Живковић, Београд 2010 Зашто је ова књига написана? „Писања ове књиге прихватила сам се унапред свесна чињенице да ће она изазвати најразличитије реакције, па и отпоре у једном делу наше јавности, али и отворити преко потребну друштвену расправу о

Означено са:

Показатељи спољнотрговинске размене Србије са Европском унијом и светом

Горан Николић, Београд 2010 Из Предговора: Монографија Показатељи спољнотрговинске размене Србије са Европском унијом и светом плод је осмогодишњег рада у Институту за спољну трговину, Центру за научноистраживачки рад и економске анализе Привредне коморе Србије и Институту за европске студије

Означено са:
Top