Горан Николић, Београд 2010 Из Предговора аутора: „Монографија „Економија свакодневнице“ плод је шестогодишњег рада. Књигу чини преко тридесет текстова који се највећим делом не баве чисто економским темама, већ пре свега повезују економију са другим друштвеним научним дисциплинама… У монографији …

Економија свакодневнице више..

Tagged with:

уредила Гордана Живковић, Београд 2010 Из Уводне речи: „Основни циљ овог зборника јесте „отварање“ сложених, осетљивих, недовољно истражених и умногоме идеологизираних и политизираних питања из домена односа Србије и Европске уније, без претензије проналажења целовитих и међусобно кохерентних одговора. Стога, …

Србија у предворју Европске уније: искушења и могуће исходиште више..

Tagged with:

Момчило Диклић, Београд 2010 Из Уводних напомена аутора: „Овај рад је полит-историјско дело. Немам илузија а нити претендујем да с њим одговорим на бројна и комплексна питања из српско – хрватских односа, која нам још увек увелико одређују судбину. Бићу …

Европска унија и српско – хрватски односи више..

Tagged with:

Гордана Живковић, Београд 2010 Зашто је ова књига написана? „Писања ове књиге прихватила сам се унапред свесна чињенице да ће она изазвати најразличитије реакције, па и отпоре у једном делу наше јавности, али и отворити преко потребну друштвену расправу о …

Црква и невладине организације: феноменолошки огледи више..

Tagged with:

Горан Николић, Београд 2010 Из Предговора: Монографија Показатељи спољнотрговинске размене Србије са Европском унијом и светом плод је осмогодишњег рада у Институту за спољну трговину, Центру за научноистраживачки рад и економске анализе Привредне коморе Србије и Институту за европске студије …

Показатељи спољнотрговинске размене Србије са Европском унијом и светом више..

Tagged with: