RSS RSS RSS
Ознака: 2013

У вртлогу транзиције: Србија у савременом свету (2005-2015)

Александар Гајић, У вртлогу транзиције: Србија у савременом свету (2005-2015), Београд 2013   Из рецензије др Слободана Јанковића: „У свим анализама провлачи се јединствена ауторска нит: способност да се опазе битни детаљи феномена који се проучавају, изврши њихово уклапање у

Означено са:

Криза Европске уније – оквири, домети, трендови

????? ???????? ????? - ??????, ??????, ????????

Александар Гајић и Милан Игрутиновић (ур.), Криза Европске уније – оквири, домети, трендови, Београд 2013. Током неколико година које су остале за нама могли смо бити сведоци сложених друштвених процеса на тлу Европске уније, њихових политичких импликација како у унутрашњој

Означено са:

Турска – регионална сила

Turkey - a regional power?

уредили Миша Ђурковић и Александар Раковић, Београд 2013 Слика савремене Турске до које смо ми дошли веома је разнолика. Ради се о изразито амбициозном пројекту око којег се окупио велики део политичке и економске елите, који има значајну подршку великих

Означено са:
Top