Из Увода: Од завршетка Хладног рата питање неутралности/сталне неутралности као спољнополитичког и безбедносног статуса држава, материја од које „нема сложеније, суптилније и замршеније у међународном праву,“ скрајнута је из главних токова дебата о међународним односима и међународном праву. Доминантне теме …

Игор Новаковић, Стална неутралност у Европи у постхладноратовском периоду, ИЕС, 2019. више..

Tagged with: , ,