Савремена либералистичка концепција грађанства заснована је на идеји стабилног, фиксираног идентитета који добија значење кроз бројне бинарне опозиције, као што су: ми/они, грађанин/странац, сoпство /Друго и тако даље. Дефинисан овим бинарним хијерархијама, у оквиру којих се први термин перципира као …

Сања Ивић, Појам европског грађанина: Постмодернистичко преосмишљавање идеје грађанства више..

Tagged with: , ,

Ова монографија истражује значај Рикерове херменеутике и поетике у промишљању хуманистичких наука. Ауторка примењује Рикереву концепцију референције као рефигурације, као и Рикерову идеју тумачења као тријадног процеса (који укључује mimesis 1 – префигурацију, mimesis 2 – конфигурацију и mimesis 3 …

Сања Ивић, Рикерова идеја референције: Истина као нереференција више..

Tagged with: ,

Биографија и библиографија Sanja Ivic Biography and Bibliography Dr Sanja Ivić Biografija Diplomirala je na Filozofskom fakultetu na Katedri za filozofiju, kao i na Filološkom fakultetu na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti u Beogradu. Postdiplomske studije završila je …

Др Сања Ивић више..

Tagged with: