Рад др Сање Ивић „The Hermeneutics of Gender Equality Law in Europe“ је објављен у часопису Javnost – The Public

Рад под насловом „The Hermeneutics of Gender Equality Law in Europe“ наше колегинице др Сањe Ивић је објављен у истакнутом часопису Javnost – The Public (SCI, M22).

Главни сајт часописа:
https://www.tandfonline.com/toc/rjav20/current

Веза до рада:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13183222.2021.1843851