“Транзиција деценију после: поуке и перспективе”

приредили Ласло Секељ и Јован Теокаревић, Београд 2004

Уместо увода, др Ђуро Ковачевић: „…Сваки пут промена гради се у сусрету нужности и слободе. Схватање природе нужности и оспособљеност за моћ слободе окосница су успешности у процесу транзиције. Оно што је у простору слободе ваља искористити, а оно што је у простору нужности, ваља извршити. А то је оно што залази у суштину велике трансформације која се открива у логосу глобализације и пракси транзиције. Транзиција, која као пракса промена надилази и временски и просторно своје тренутно најистакнутије значење, значење прелаза од тоталитаризма до демократије, ма колико били у њој успешни или мање успешни, је нешто што је увек пред нама…“

Tagged with: