Транзиција у Србији: привредно лутање

Божо Стојановић, Београд 2005

Из Предговора аутора: „… Промене у привреди и друштву у целини почеле су већ већ почетком деведесетих година прошлог века, што се може веома једноставно илустровати и доказивати. Укратко, друштвени и привредни систем који је до тада функционисао суптилно је и свесно разаран иако је, вероватно услед услед веште реторике тадашњих носилаца политичке моћи и бројних пратећих „питротехничких ефеката“, многима изгледао сасвим другачије… У том периоду почиње, поред осталог, и динамични процес велике прерасподеле и ствараања нове привредне, али и политичке елите… Једно је сасвим сигурно: промене нису водиле стварању неопходних предуслова за функционисање ефикасне тржишне привреде, засноване на слободној конкуренцији и владавини закона. Оне су биле усмерене у сасвим другом правцу, о чему ће управо бити речи у прилозима садржаним у овој књизи.“

Tagged with: