Трговци и јунаци: патриотска промишљања

Трговци и јунаци: патриотска промишљања

У издању Инситута и Друштва за привредну историју управо је објављена позната класична књига Вернера Зомбарта Трговци и јунаци: патриотска промишљања, оригинално објављене 1915 под насловом Händler und Helden: patriotische Besinnungen.

Аутор одличног поговора је Др Михаил Антоловић, а превод је дело Др Алексе Бухе.