“Тржишта рада и проблеми запослености у Европској унији”

Божо Стојановић, Београд 1997

Аутор анализира стање на тржиштима рада у привреди Европске уније. Први део књиге садржи основе економске теорије тржишта рада а у другом делу аутор анализира конкретне проблеме повезане са тржиштем рада (колективно преговарање, стање и промене висине надница и нивоа запослености). Аутор посвећује специјалну пажњу узроцима незапослености. Између осталих ствари, он овде анализира степен флексибилности тржишта рада и ефекте монетарне уније на односе на овим тржиштима. На послетку он говори о модусима превазилажења проблема незапослености.

Tagged with: