У вртлогу транзиције: Србија у савременом свету (2005-2015)

У вртлогу транзиције: Србија у савременом свету (2005-2015)

u_vrtlogu_tranzicije

Александар Гајић, У вртлогу транзиције: Србија у савременом свету (2005-2015), Београд 2013

 

Из рецензије др Слободана Јанковића: „У свим анализама провлачи се јединствена ауторска нит: способност да се опазе битни детаљи феномена који се проучавају, изврши њихово уклапање у шири контекст и пружи вишедимензионално, мултидисциплинарно објашњење. Књигу чини три групе радова. Прва група се односи на проблем културног образца и историјског идентитета који је изложен дискурзивним ударима и тежњама ка преобликовању, пре свега од стране интересних група и медијских кућа. У том смислу, Гајић посматра “увезене, а домаће” стереотипе који се медијски форсирају у постмилошевићевској Србији, проналази њихове историјске претече и идеолошка тумачења која њихови савремени следбеници пласирају. Он, такође, посматра свет медијске манипулације везан за изборне процесе и извештавање о резултатима гласања, затим рекламне поруке које грађанство зову да се задуже код банака, као и психологију „спонзорства“ која се уобичајила и међу транзиционим елитама и ширим друштвеним слојевима. Други сегмент књиге своју анализу подиже на виши теоријски ниво, где се суочавају два концепта – еврофилно-утопијски, прогресивистички, и косовско-заветни, традиционалистички, као два идеал-типска модела са својим стварним, постојећим низом варијетета. Ту је смештена и успешна историјско-културна анализа два главна спска урбана центра, њених запањујућих сличности – од просторног планирања до психологије микросредине која убедљиво сведочи о једном и једниственом народу и његовом историјском, развојном путу. Трећу групу радова у рукопису чине они који се тичу ширих међународних прилика у којима се налази савремена Србија захваћена економском кризом, са претрњама регионалној безбедности, притисцима да уђе у моћне војне савезе, те искушења да се дефинитивно геополитички одреди – преоријентише…”

Tagged with: