Проф. др Јован Бабић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду – члан Управног одбора

Проф. др Маја Ковачевић, редовни професор Факултeта политичких наука Унивeрзитeта у Бeограду – члан Управног одбора

Тијана Кнежевић, дипломирани инжењер машинства – члан Управног одбора

Др Милан Суботић, виши научни сарадник Института за европске студије – заменик председника Управног одбора

Др Александар Гајић, научни саветник Института за европске студије – члан Управног одбора

Др Горан Николић, виши научни сарадник Института за европске студије – члан Управног одбора