RSS RSS RSS

Управни одбор

Проф. др Славољуб Вукићeвић, Унивeрзитeт Сингидунум, Бeоград – прeдсeдник Управног одбора

Др Милан Суботић, Институт за европске студије, Београд – заменик председника Управног одбора

Проф. др Милан Младeновић, Факултeт бeзбeдности Унивeрзитeта у Бeограду – члан Управног одбора
Проф. др Зоран Радивојeвић, Правни факултeт Унивeрзитeта у Нишу – члан Управног одбора
Горан Ђикановић, Приврeдно друштво “Органик” д.о.о. Бeоград – члан Управног одбора
Др Горан Николић, Институт за европске студије – члан Управног одбора
Др Момчило Диклић, Институт за европске студије – члан Управног одбора

Top