Uroš Ćemalović, Ph. D., “Serbia”, in: 2020 Global Review of Constitutional Law, eds. R. Albert, D. Landau, P. Faraguna, S. Drugda, I·CONnect – Clough Center, Boston 2021, 257-262.

Uroš Ćemalović, Ph. D., “Serbia”, in: 2020 Global Review of Constitutional Law, eds. R. Albert, D. Landau, P. Faraguna, S. Drugda,  I·CONnect – Clough Center, Boston 2021, 257-262.

Др Урош Ћемаловић, научни сарадник Института за европске студије, аутор је поглавља о Србији у управо објављеном Глобалном прегледу уставног права за 2020. годину (2020 Global Review of Constitutional Law), у издању Иконекта (I·CONnect) и Клоу центра за студије уставне демократије Бостон Колеџа (Clough Center for the Study of Constitutional Democracy at Boston College). Ова публикација покрива 63 државе света, а међу ауторима прилога су признати научници, универзитетски професори, као и председници и судије уставних судова.