Др Урош Ћемаловић

Др Урош Ћемаловић је научни сарадник Института за европске студије и ванредни професор. Докторирао на Универзитету у Стразбуру (2010) из области права интелектуалне својине Европске уније, под менторством Ива Ребула (Yves Reboul), тадашњег директора Центра за међународне студије права интелектуалне својине (CEIPI – Centre d’Études Internationales de la Propriété Intellectuelle). Завршио је мастер студије из две области: права ЕУ (Универзитет Nancy 2) 2 и јавне управе (Универзитет Paris-Dauphine), а похађао је (2008-2010) и посебан образовни програм из области државне администрације на француској Државној школи за јавну управу (École Nationale d’Administration). Др Ћемаловић има дводеценијско професионално и истраживачко искуство; радио је како у приватном, тако и у јавном сектору, а и као стручни консултант различитих међународних организација, фондова и пројеката (UNDP, OSCE, KAS), укључујући и EU IPA пројекте. Током своје наставне каријере, као доцент и ванредни професор, био је Erasmus+ гостујући професор (LUISS, Рим, Нови бугарски универзитет, Софија) и гостујући предавач на различитим универзитетима, у научним центрима и на међународним конференцијама у Пољској, Румунији, Хрватској, Мађарској, Италији, Француској и Индији. Током зимског семестра академске 2018-2019. године, био је гостујући виши истраживач на Катедри за европско јавно право Правног факултета Универзитета у Загребу. Од 2006. до 2013. године, др Ћемаловић је био саветник за усклађивање прописа са правом ЕУ у Народној скупштини Републике Србије. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду, са просечном оценом 10. Говори француски и енглески језик, а служи се и немачким и шпанским. Објавио је више од 20 монографија, поглавља у зборницима и научних радова у више држава Европе.

Tagged with: