Валентина Иванић, Како премостити културну дистанцу између Европске уније и Југоисточне Европе, Институт за европске студије, Београд 2020.

Валентина Иванић, Како премостити културну дистанцу између Европске уније и Југоисточне Европе, Институт за европске студије, Београд 2020.

Монографија Како премостити културну дистанцу између Европске уније и Југоисточне Европе је резултат дугогодишњег рада ауторке на изазовима укључивања региона Југоисточне Европе у Европску унију.

Поред економски предуслова неопходних за процес придруживања у ЕУ, ауторка сагледава и сам процес придруживања са аспекта постојања разлика у димензијама култура између ЕУ и региона ЈИЕ.

По први пут је након више од 50 година извршено мерење висине дистанце моћи и избегавања неизвесности за земље региона ЈИЕ, у односу на истраживање које је урадио Хофстеде током седамдесетих година прошлог века.

Резултати показују снижавање индекса дистанце моћи, као и индекса избегавања неизвесности за регион ЈИЕ у целини, као и за сваку од економија региона. Резултати указују и на промене начина организовања институција у региону ЈИЕ ка формама које су мање хијерархијске. Како стратегија прати структуру, тако и промена форми организовања институција у региону ЈИЕ указује и на спремност симетричнијег укључвања предузећа из региона ЈИЕ у европску поделу рада.

Монографија је настала на резултатима истраживања које је Савет за регионалну сарадњу, организовао 2016. године у форми Балкан Барометра. Ауторка се захваљује Савету на могућности да у сет питања која су имала за циљ да мере ставове привредника и популације у региону ЈИЕ о социо-економским трендовима укључи и питања која мере поменуте вредносне оријентације.