Др Владимир Ристановић

Др Владимир Ристановић је научни сарадник Института за европске студије и ванредни професор. На Економском факултету Универзитета у Београду дипломирао је 2000. године. Магистрирао је на истом факултету 2004. године под менторством проф. др Оскара Ковача. Докторат, код истог ментора, у области Међународне економије и финансија, одбранио je 2010. године на Факултету за међународну економију Мегатренд универзитета. Део истраживачког и аналитичког искуства носи са стратешких и аналитичких послова Владе Републике Србије. Као државни службеник, кроз техничке рунде споразума о придруживању, стекао је бројна сертификована знања правних тековина ЕУ (Acquis communautaire). Наставну каријеру градио на Факултету за међународну економију Мегатренд универзитета, прво у звању доцента 2010. године, потом и ванредног професора 2015. године из уже научне области Међународна економија и финансије. Током наставне каријере био је гостујући професор Erasmus+ програмима (University West Timisoara, Romania 2018, and Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Romania 2019) и гостујући предавач на универзитету Technique de Monterey, Mexico у октобру 2018. године Учествовао је на бројним међународним конференцијама у Румунији, Бугарској, Украјини и Мексику. Говори енглески језик. Поносан је супруг, и отац два сина.