“Војске и промене у европским социјалистичким земљама “

приредио Златко Исаковић, Београд 1994

Шест српских, америчких и мађарских експерата истражује једу занимљиву тему: улогу војске у процесу разарања комунизма у Источној Европи и СССР као и повратни утицај ових промена на војску. Зборник садржи и расправе о издацима за војску, европској и регионалној безбедности и паралелне расправе о распаду бивше Југославије и њене војске.

Tagged with: